Chăm Sóc Chất Lượng Từ Gia Đình Chúng Tôi Đến Gia Đình Quý Vị.

'Ohana Health Plan có thể là lựa chọn thông minh cho nhu cầu Medicaid của quý vị. Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị và gia đình mình dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị xứng đáng được hưởng.

Quý Vị Là Một Phần 'Ohana Của Chúng Tôi.

Chương trình QUEST Integration cung cấp các dịch vụ chăm sóc được quản lý cho tất cả các thành viên Medicaid của Hawai'i.

  • Nhân viên dịch vụ khách hàng
  • Lựa chọn bác sĩ của quý vị
  • Phòng mạch ở Kapolei, Hilo, Kahului và Honolulu

Quý Vị Có Hội Đủ Điều Kiện Không?

  • QUEST Integration dành cho các hội viên Medicaid ở Hawai’i
  • Quý vị phải đáp ứng được một số yêu cầu nhất định về tình trạng thu nhập thấp và các yêu cầu khác
  • Khả năng hội đủ điều kiện của chương trình do Med-QUEST xác định

Dịch Vụ Chăm Sóc

Chúng tôi sẵn sàng giải đáp thắc mắc của quý vị. Gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số điện thoại miễn cước 1-888-846-4262 (TTY 711). Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Tài Liệu Chương Trình QUEST Integration

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi gửi cho quý vị bản sao của bất kỳ tài liệu nào. Chỉ cần đăng nhập vào cổng thông tin bảo mật của quý vị và yêu cầu bản sao. Quý vị cũng có thể gọi cho dịch vụ khách hàng để yêu cầu một bản sao. Tài liệu sẽ được cung cấp cho quý vị trong vòng 5 ngày làm việc. Tất cả đều cung cấp miễn phí cho quý vị.

Thông Tin Hữu Ích Về QUEST Integration