Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa

Quý vị có gặp khó khăn với việc đi lại không? Quý vị có sống tại khu vực nông thôn của tiểu bang không? Nếu có, Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa có thể sẽ phù hợp với quý vị. Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa được bao trả như thăm khám trực tiếp với bác sĩ. Các dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho thành viên của QUEST Integration!

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa Cho Phép Quý Vị Khám Bệnh Qua Video

Quý vị có thể nhận được sự chăm sóc cần thiết mà không cần lái xe đi đâu. Gặp một nhà cung cấp qua dịch vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa cũng sẽ tương tự như thăm khám tại phòng mạch thông thường. Nhưng quý vị không gặp trực tiếp bác sĩ. Thay vào đó, quý vị nói chuyện với họ thông qua cuộc gọi video.

Làm thế nào để được nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa?

Chúng tôi đã đơn giản hóa mọi việc. Có hai cách sử dụng Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa:

 1. Thông qua Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của quý vị

  Hỏi nhà cung cấp của quý vị có cung cấp Dịch vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa hay không. Nhiều nhà cung cấp có trực tiếp cung cấp dịch vụ này. Nếu vậy, nhà cung cấp của quý vị sẽ cung cấp tất cả thông tin cần thiết để bắt đầu.

 2. Qua MDLIVE

  Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính (PCP) của quý vị hiện đang bận? Giờ đây, quý vị có thể dùng các dịch vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa 24/7 với MDLIVE! ʽOhana’s Health Plan giúp việc gặp bác sĩ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. MDLIVE kết nối quý vị với một bác sĩ trực tuyến để chữa trị các vấn đề như:
  • Cảm lạnh
  • Cúm
  • Sốt
  • Đau Mắt Đỏ
  • Và hơn thế nữa

Nhận sự chăm sóc cần thiết khi quý vị cần. Các bác sĩ luôn túc trực mọi lúc, bất kể ngày đêm. Quý vị thậm chí có thể được trợ giúp vào các ngày cuối tuần và ngày lễ. Dịch vụ này miễn phí.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa của ʽOhana? Hãy gọi cho chúng tôi theo số miễn cước 1-808-427-7872 (TTY 711).