Quản Lý Hồ Sơ Bệnh Án Kỹ Thuật Số Của Quý Vị

Kết nối dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Những tùy chọn mới để quản lý hồ sơ bệnh án kỹ thuật số của quý vị.

Hãy hình dung:

 • Quý vị đi tới một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới bởi vì quý vị không cảm thấy khỏe và nhà cung cấp đó có thể kiểm tra thông tin bệnh sử của quý vị từ năm năm trước
 • Nhà cung cấp sử dụng thông tin đó để chẩn đoán cho quý vị và nhanh chóng tìm ra bác sĩ chuyên khoa phù hợp bằng cách kiểm tra danh mục nhà cung cấp cập nhật
 • Quý vị có thắc mắc về một yêu cầu thanh toán, vì thế, quý vị truy cập máy tính của mình và trong vài phút, quý vị biết được yêu cầu đó được thanh toán hay bị từ chối hoặc vẫn đang được xử lý

Bắt đầu vào năm 2021, một quy định mới của liên bang giúp cho các hội viên* thực hiện tất cả những điều này và nhiều viêc khác được dễ dàng hơn.

Quy định về Khả Năng Tương Tác và Truy Cập Thông Tin của Bệnh Nhân (Interoperability and Patient Access) CMS-9115-F đặt bệnh nhân lên ưu tiên hàng đầu. Quy định này mang tới cho quý vị quyền kiểm soát. Dễ dàng truy cập thông tin sức khỏe của quý vị khi quý vị cần nhất. Khả năng truy cập đầy đủ vào thông tin sức khỏe cho phép quý vị quản lý sức khỏe tốt hơn. Quý vị có thể biết những nguồn lực chăm sóc sức khỏe dành cho mình.

Quy định mới này giúp quý vị dễ dàng tìm được thông tin** về:

 • yêu cầu thanh toán (được chi trả hay bị từ chối)
 • các kết quả xét nghiệm trước đây
 • các cuộc hẹn với nhà cung cấp
 • các kết quả xét nghiệm trước đây
 • tình trạng sức khỏe
 • phí tổn chăm sóc của quý vị
 • các mục cụ thể về thông tin lâm sàng của quý vị
 • các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • dữ liệu danh mục nhà thuốc***

Tôi có thể xem những loại thông tin y tế nào?

Khi đăng ký một ứng dụng để có quyền truy cập vào thông tin sức khỏe của mình, quý vị có thể xem thông tin sức khỏe của quý vị từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ, quý vị có thể xem các yêu cầu thanh toán từ chương trình sức khỏe của mình, thông tin chẩn đoán từ các lần khám bác sĩ và kết quả xét nghiệm máu từ phòng thí nghiệm chẩn đoán của quý vị. Ứng dụng này nhằm cung cấp quyền truy cập thông tin sức khỏe của quý vị một cách toàn diện.

Thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân

 • tên
 • họ
 • tên trước đây
 • tên đệm
 • tên hậu tố
 • giới tính khi sinh
 • ngày sinh
 • chủng tộc
 • dân tộc
 • ngôn ngữ ưa dùng

Dị ứng và không dung nạp

 • các chất (thuốc men)
 • các chất (nhóm thuốc)
 • phản ứng

Thông tin nhân khẩu học mới

 • địa chỉ hiện tại
 • địa chỉ trước đây
 • số điện thoại
 • loại số điện thoại
 • địa chỉ email

Chú thích lâm sàng

 • chú thích tham vấn
 • chú thích tóm tắt xuất viện
 • tiền sử và thể chất
 • diễn giải chụp hình
 • diễn giải báo cáo xét nghiệm
 • diễn giải báo cáo bệnh lý
 • chú thích thủ thuật
 • chú thích tiến triển

Dấu hiệu sinh tồn****

 • chiều cao cơ thể
 • cân nặng cơ thể
 • Biểu đồ bách phân vị BMI (số tuổi 2-20)
 • huyết áp
 • nhịp tim
 • nhịp thở
 • thân nhiệt

Các mối lo ngại về sức khỏe
Chủng ngừa
Các thủ thuật
Thuốc men
Xét nghiệm phòng thí nghiệm và kết quả
Đánh giá và kế hoạch điều trị
Thành viên nhóm chăm sóc 

* Áp dụng cho Medicare Advantage, Medicaid và CHIP Managed Care và các chương trình trao đổi ACA do liên bang cấp ngân quỹ
** Dữ liệu sẽ được cung cấp cho ngày thực hiện dịch vụ vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2016.
*** Đối với các chương trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage (MAPD)
**** Sẽ có thông tin về các dấu hiệu sinh tồn do Chương Trình Sức Khỏe lưu giữ.

Tại sao điều lại lại quan trọng như vậy?

Có thông tin y tế đầy đủ ở một nơi giúp quý vị và các nhà cung cấp hiểu rõ hơn về sức khỏe của quý vị để có thể quý vị đưa ra quyết định tốt hơn và cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe. Điều này thường giúp giảm phí tổn chăm sóc sức khỏe. Thông tin này sẽ theo quý vị tới bất kỳ nhà cung cấp hoặc chương trình sức khỏe nào trong tương lai.

Giữ an toàn cho Thông Tin Sức Khỏe Được Bảo Vệ (PHI) của quý vị là điều quan trọng với chúng tôi.

Tại Wellcare, quyền riêng tư và tính bảo mật của PHI là mối quan tâm hàng đầu. Quy định mới này cho phép quý vị tra cứu thông tin của mình bằng cách sử dụng ứng dụng từ nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba (một công ty không có kết nối với Wellcare). Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về những điều cần cân nhắc khi chọn một ứng dụng, các cách thức mà bên thứ ba có thể sử dụng dữ liệu của quý vị và tầm quan trọng của việc hiểu các biện pháp bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư của ứng dụng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về các cơ quan liên bang mà quý vị có thể liên hệ nếu quý vị cảm thấy quyền riêng tư của mình chưa được bảo vệ. 

CARIN alliance là một tổ chức hợp tác lưỡng đảng, đa ngành, hoạt động nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin sức khỏe theo định hướng người tiêu dùng. Hãy tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn đối với quyền riêng tư của ứng dụng bên thứ ba trên trang web CARIN Alliance. Bộ Quy Tắc Ứng Xử của CARIN là một tập hợp các phương pháp tốt nhất, hàng đầu trong ngành mà các ứng dụng này đã tự nguyện vận dụng nhằm bảo vệ và bảo mật thông tin sức khỏe của quý vị. Chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba chứng minh rằng họ sẽ tuân theo các tiêu chuẩn nhất định về quyền riêng tư bằng cách chứng thực Bộ Quy Tắc Ứng Xử của CARIN. Truy cập Ứng Dụng Sức Khỏe Của Tôi để biết danh sách các ứng dụng đã chứng thực tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử của CARIN.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Tìm một ứng dụng đáng tin cậy. Truy cập ứng Dụng Sức Khỏe Của Tôi để biết danh sách các ứng dụng đã chứng thực tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử của CARIN. Điều này đảm bảo các ứng dụng đó đáp ứng các nguyên tắc về quyền riêng tư và bảo mật nghiêm ngặt nhất.

Tải xuống ứng dụng. Ứng dụng dành cho điện thoại thông minh có tại Google Play Store (Android) và App Store (iOS). Có ứng dụng web dành cho máy tính.

Tạo tài khoản của quý vị. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng mà quý vị chọn để đăng ký và liên kết thông tin sức khỏe của quý vị.

Sử dụng thông tin của quý vị để quản lý việc chăm sóc sức khỏe. Giờ đây, quý vị đã có thông tin cần thiết để đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho chính mình.

Câu Hỏi Thường Gặp

Quý vị có thắc mắc về cách tìm ứng dụng bên thứ ba phù hợp?
Hãy liên hệ với chúng tôi.

Quý vị có thắc mắc liên quan tới Quy Định mới về Khả Năng Tương Tác và Truy Cập Thông Tin của Bệnh Nhân và quy định này ảnh hưởng đến quý vị như thế nào?
Hãy liên hệ với chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về Chính Sách và Công Nghệ CMS về Khả Năng Tương Tác Thông Tin và Giảm Bớt Gánh Nặng, xin truy cập trang web CMS.

Thông tin của tôi sẽ được hiển thị từ mốc thời gian nào?
Mọi thông tin sức khỏe do Wellcare lưu giữ với ngày thực hiện dịch vụ từ 1 tháng 1 năm 2016 trở đi sẽ được cung cấp.

Điều gì xảy ra với thông tin sức khỏe của tôi nếu tôi tham gia một chương trình sức khỏe khác hoặc gặp một nhà cung cấp dịch vụ khác?
Quý vị sẽ có quyền truy cập vào thông tin sức khỏe của mình, bất kể quý vị tham gia chương trình sức khỏe hoặc gặp nhà cung cấp nào.

Tôi có thể xem thông tin cập nhật về việc chủng ngừa của mình không?
Có, quý vị có thể sử dụng một ứng dụng để xem quý vị đã chích ngừa những gì với ngày thực hiện dịch vụ từ 1 tháng 1 năm 2016 trở đi.

Tất cả các ứng dụng có giữ thông tin sức khỏe của tôi ở chế độ riêng tư không?
Có thể có một số ứng dụng không tuân theo tất cả các điều khoản về quyền riêng tư. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết ứng dụng nào đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi về quyền riêng tư của quý vị. Nếu quý vị đã chọn một ứng dụng trước khi chúng tôi nhận được phản hồi từ nhà cung cấp ứng dụng về chính sách quyền riêng tư của họ, quý vị sẽ có cơ hội chọn một ứng dụng khác trong khung thời gian nhất định. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên yêu cầu ứng dụng đó cung cấp Thông Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư. Nếu ứng dụng đó không cung cấp cho quý vị Thông Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên chọn ứng dụng khác. Quý vị cũng có thể truy cập Ứng Dụng Sức Khỏe Của Tôi để biết danh sách các ứng dụng đáng tin cậy.

Khi nào tôi sẽ có quyền truy cập thông tin chăm sóc sức khỏe của mình thông qua ứng dụng?
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, quý vị sẽ có thể truy cập thông tin sức khỏe Wellcare của mình thông qua các ứng dụng.

Tôi không thấy thoải mái khi sử dụng ứng dụng để nhận thông tin chăm sóc sức khỏe của mình. Tôi có nhất thiết phải sử dụng ứng dụng không?
Không, quý vị không nhất thiết phải sử dụng ứng dụng để truy cập thông tin chăm sóc sức khỏe của mình. Quý vị có thể liên hệ với nhà cung cấp hoặc chương trình sức khỏe của mình để biết thông tin cần thiết.

Ứng dụng sẽ thu thập dữ liệu sức khỏe nào?
Ứng dụng sẽ thu thập dữ liệu sức khỏe của quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các yêu cầu thanh toán, thuốc men, thông tin chẩn đoán, thủ thuật và các lần khám bác sĩ.

Ứng dụng có thu thập dữ liệu không liên quan đến sức khỏe từ thiết bị của tôi, chẳng hạn như vị trí của tôi không?
Các ứng dụng có khả năng thu thập dữ liệu không liên quan đến sức khỏe, chẳng hạn như vị trí. Một số ứng dụng cho phép quý vị có tùy chọn cung cấp thông tin đó. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên hỏi nhà cung cấp ứng dụng của mình.

Việc chia sẻ dữ liệu của tôi với ứng dụng này sẽ có tác động gì đến những người khác, chẳng hạn như các thành viên trong gia đình tôi?
Yêu cầu cung cấp dữ liệu sức khỏe của quý vị thông qua một ứng dụng có thể bao gồm dữ liệu sức khỏe của các thành viên gia đình được liên kết với tài khoản sức khỏe của quý vị.

Làm thế nào để chỉnh sửa những sai sót trong dữ liệu sức khỏe của tôi?
Để chỉnh sửa những sai sót trong dữ liệu sức khỏe, quý vị cần liên hệ với nhà cung cấp hoặc công ty bảo hiểm sức khỏe của mình. Ứng dụng sức khỏe chỉ cung cấp dữ liệu từ các nguồn chăm sóc sức khỏe. Ứng dụng không tạo ra dữ liệu này. Nếu ứng dụng hiển thị thông tin không chính xác và thông tin này không được gửi đến ứng dụng thì ứng dụng phải khắc phục vấn đề này.

Các quyền của tôi theo Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (HIPAA) là gì?
Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên yêu cầu nhà cung cấp ứng dụng cung cấp thông báo của họ về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật.

Hầu hết các ứng dụng sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của HIPAA. Thay vào đó, hầu hết các ứng dụng sẽ thuộc thẩm quyền của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) và phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ do Đạo luật FTC đề ra. Đạo luật FTC, cùng với các điều luật khác, chống lại các hành vi lừa đảo (ví dụ: nếu một ứng dụng chia sẻ dữ liệu cá nhân mà không được phép, mặc dù có chính sách quyền riêng tư quy định rằng ứng dụng sẽ không làm như vậy).

FTC cung cấp thông tin về quyền riêng tư và bảo mật của ứng dụng di động cho người tiêu dùng trên trang web thông tin người tiêu dùng FTC

Đối với các ứng dụng tuân theo HIPAA, quý vị có thể tìm thêm thông tin về quyền của bệnh nhân theo HIPAA và ai có nghĩa vụ tuân theo HIPAA

Quý vị cũng có thể xem Câu hỏi thường gặp về HIPAA dành cho cá nhân.

Tôi có quyền gì liên quan đến dữ liệu của tôi được thu thập trên ứng dụng này?
Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên yêu cầu nhà cung cấp ứng dụng đưa ra Thông Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư để tìm hiểu các quyền của quý vị.

Tôi nên làm gì nếu dữ liệu của tôi đã bị chia sẻ hay bị đánh cắp hoặc một ứng dụng đã sử dụng dữ liệu của tôi theo cách không phù hợp?
Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên yêu cầu nhà cung cấp ứng dụng đưa ra Thông Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư để tìm hiểu cách họ ứng phó với sự cố về quyền riêng tư và bảo mật. Quý vị có quyền gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm Văn Phòng Quyền Công Dân (OCR) và Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC).

Phần lớn các ứng dụng sẽ không được xem là thuộc phạm vi điều chỉnh của HIPAA. Thay vào đó, hầu hết các ứng dụng sẽ thuộc thẩm quyền của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) và phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ do Đạo luật FTC đề ra. Đạo luật FTC, cùng với các điều luật khác, chống lại các hành vi lừa đảo (ví dụ: nếu một ứng dụng chia sẻ dữ liệu cá nhân mà không được phép, mặc dù có chính sách quyền riêng tư quy định rằng ứng dụng sẽ không làm như vậy).

Tìm hiểu thêm về việc gửi đơn khiếu nại lên OCR theo HIPAA.

Các cá nhân có thể gửi đơn khiếu nại lên OCR thông qua cổng thông tin khiếu nại của OCR.

Các cá nhân có thể gửi đơn khiếu nại lên FTC bằng cách sử dụng trợ lý khiếu nại của FTC

Ứng dụng sẽ sử dụng dữ liệu của tôi như thế nào?
Mặc dù mục đích của ứng dụng là để quý vị có thể xem dữ liệu của mình ở một nơi, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên yêu cầu cung cấp Thông Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư để tìm hiểu cách thức ứng dụng sử dụng dữ liệu của mình.

Ứng dụng có thể chia sẻ dữ liệu của tôi với các bên thứ ba không?
Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên yêu cầu nhà cung cấp ứng dụng đưa ra Thông Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư để tìm hiểu liệu ứng dụng có chia sẻ dữ liệu của quý vị với các bên thứ ba hay không.

Nếu tôi không muốn sử dụng ứng dụng này nữa hoặc nếu tôi không muốn ứng dụng này có quyền truy cập vào thông tin sức khỏe của mình nữa, thì làm thế nào để dừng quyền truy cập của ứng dụng vào dữ liệu của tôi? Tôi còn phải làm gì khác ngoài việc xóa ứng dụng khỏi thiết bị của tôi?
Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên yêu cầu nhà cung cấp ứng dụng đưa ra Thông Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư để tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu của quý vị sau khi quý vị ngừng sử dụng ứng dụng.

Ứng dụng có chính sách gì đối với việc xóa dữ liệu của tôi khi tôi ngừng sử dụng ứng dụng?
Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên yêu cầu nhà cung cấp ứng dụng đưa ra Thông Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư để tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu của quý vị sau khi quý vị ngừng sử dụng ứng dụng.

Tôi phải thực hiện quy trình gì để ngừng chia sẻ dữ liệu?
Cách tốt nhất để ngừng chia sẻ dữ liệu là thông qua Ứng Dụng Bên Thứ Ba hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Ứng Dụng Bên Thứ Ba. Nếu quý vị không thể thực hiện thành công việc ngừng chia sẻ dữ liệu thông qua Ứng Dụng Bên Thứ Ba hoặc thông qua bộ phận Hỗ trợ của Ứng Dụng Bên Thứ Ba thì quý vị có thể gọi cho bộ phận dịch vụ dành cho hội viên của Wellcare để được hỗ trợ.

Ứng dụng này có bán dữ liệu của tôi vì một lý do bất kỳ, chẳng hạn như quảng cáo hoặc nghiên cứu, không?
Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên yêu cầu nhà cung cấp ứng dụng đưa ra Thông Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư để tìm hiểu xem ứng dụng có chia sẻ dữ liệu của quý vị với các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo và nghiên cứu hay không.

Ứng dụng này xử lý việc thu thập và phản hồi các khiếu nại của người dùng như thế nào?
Các nhà cung cấp ứng dụng có thể phản hồi các khiếu nại của người dùng theo những cách khác nhau. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên nêu thắc mắc này với nhà cung cấp ứng dụng của mình.

Dữ liệu của tôi có được lưu trữ ở dạng không định danh hoặc ẩn danh không?
Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên yêu cầu nhà cung cấp ứng dụng đưa ra Thông Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư để tìm hiểu cách ứng dụng lưu trữ dữ liệu của quý vị.

Ứng dụng này sử dụng các biện pháp bảo mật nào để bảo vệ dữ liệu của tôi? Họ có thông báo cho tôi nếu xảy ra sự cố không?
Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên yêu cầu nhà cung cấp ứng dụng đưa ra Thông Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và thông tin bổ sung về các biện pháp bảo mật để tìm hiểu cách họ xử lý sự cố bảo mật.

Làm cách nào để tôi có thể hạn chế việc ứng dụng sử dụng và tiết lộ dữ liệu của tôi?
Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên yêu cầu nhà cung cấp ứng dụng đưa ra Thông Báo về Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư để tìm hiểu cách quý vị có thể hạn chế việc sử dụng và tiết lộ dữ liệu của mình.