Gian Lận và Lạm Dụng

Gian Lận và Lạm Dụng là Gì?

Hầu hết các nhà cung cấp và thành viên đều trung thực. Một số thì không. Gian lận là khi một nhà cung cấp hoặc thành viên cố ý cung cấp thông tin sai lệch cho phép ai đó nhận được phúc lợi mà họ không được phép.

Hàng tỷ đô la bị mất do sự gian lận trong chăm sóc sức khoẻ mỗi năm. Điều đó có nghĩa là tiền được thanh toán cho các dịch vụ mà có thể không bao giờ được đưa ra. Điều này cũng có thể có nghĩa là dịch vụ đã được lập hóa đơn không phải là một dịch vụ đã được thực hiện.

Ví Dụ về Gian Lận và Lạm Dụng

 • Gửi yêu cầu bồi thường về những dịch vụ hoặc thuốc không nhận được
 • Làm giả hoặc sửa đổi hóa đơn hoặc biên lai
 • Dùng thẻ ID hoặc thẻ Medicaid của người khác
 • Lập hóa đơn các dịch vụ không thực sự được thực hiện
 • Làm sai lệch chẩn đoán của bệnh nhân để biện minh cho các xét nghiệm, phẫu thuật hoặc các thủ thuật khác không cần thiết về mặt y tế
 • Trình bày sai các thủ tục đã thực hiện để được thanh toán cho các dịch vụ không được bao trả
 • Khước từ khoản đồng thanh toán hoặc khoản khấu trừ của bệnh nhân
 • Lập hóa đơn quá mức cho hãng bảo hiểm, chương trình phúc lợi hoặc thành viên
 • Lập hóa đơn cho một dịch vụ đắt tiền hơn dịch vụ thực tế được thực hiện (Đẩy mức)
 • Lập hóa đơn nhiều lần cho cùng một dịch vụ (Lập hóa đơn trùng lặp)

Cách Báo Cáo Gian Lận và Lạm Dụng

Nếu quý vị cho rằng đã xảy ra hành vi gian lận, hãy gọi cho đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi. Số là 1-866-685-8664 (TTY 711). Cuộc gọi được hoàn toàn bí mật và quý vị có thể để lại tin nhắn mà không nêu tên. Nếu quý vị để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại để đảm bảo thông tin chúng tôi nhận được là hoàn chỉnh và chính xác. Quý vị cũng có thể trình bày vấn đề quý vị lo ngại với chúng tôi qua phương thức trực tuyến hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Ohana Health Plan
Attn: Special Investigations Unit
Tampa, FL 33631-3407

Báo cáo hành vi gian lận và lạm dụng bằng mẫu đơn trực tuyến này.

Ngoài đường dây nóng Gian Lận và Lạm Dụng, quý vị cũng có thể liên hệ với các cơ quan sau:

 • Đường Dây Nóng Của Tổng Chưởng Lý Hawai’i: 1-808-586-1500
 • Tính Toàn Vẹn Của Chương Trình Hawai‘i Medicaid: 1-808-692-8072