Câu Hỏi Thường Gặp

Sau đây là danh sách các câu hỏi thường gặp về Ohana Health Plan.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-888-846-4262 (TTY 711). Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tuyến.

H: ‘Ohana là gì?

Đáp: ‘Ohana là một chương trình sức khỏe do WellCare Health Insurance of Arizona, Inc. cung cấp. Công ty cung cấp các chương trình bảo hiểm thuốc theo toa và chăm sóc sức khỏe Medicaid và Medicare. WellCare phục vụ hàng triệu thành viên.

H: Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Được Quản Lý là gì?

Đáp: Ngày nay, nhiều người được nhận các phúc lợi chăm sóc sức khỏe thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe được quản lý. Trong khuôn khổ một chương trình chăm sóc sức khỏe được quản lý, các thành viên được hưởng hầu hết hoặc tất cả các dịch vụ Medicaid của họ từ một tổ chức có hợp đồng với tiểu bang. Các chương trình chăm sóc sức khỏe được quản lý của ‘Ohana được Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Hawai‛i ký hợp đồng.

Các chương trình của ‘Ohana hợp tác với:

 • Bác sĩ
 • Bác sĩ chuyên khoa
 • Bệnh viện
 • Phòng thí nghiệm
 • Các nhà cung cấp tại gia và tại cộng đồng
 • Các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác

Những nhà cung cấp này tạo nên mạng lưới nhà cung cấp của chương trình. Họ cung cấp những phúc lợi mà Medicaid cung cấp.

H: QUEST Integration là gì?

Đáp: Chương trình QUEST Integration mới là sự kết hợp một số chương trình, bao gồm QUEST và QExA, thành một chương trình toàn tiểu bang, cung cấp các dịch vụ chăm sóc được quản lý cho tất cả các hội viên Medicaid của Hawaii. Thành viên bao gồm cá nhân có thu nhập thấp, các gia đình, trẻ em và những người cao tuổi, bị mù và/hoặc khuyết tật.

H: Làm thế nào để biết tôi có đủ điều kiện hay không?

Đáp: QUEST Integration dành cho các hội viên Medicaid của Hawai‘i đáp ứng một số yêu cầu về lợi tức thấp và các yêu cầu khác. Tình trạng hội đủ điều kiện cho chương trình được xác định bởi Med-QUEST.

H: Tôi có thể chọn một PCP mới hoặc thay đổi PCP của tôi trực tuyến không?

Đáp:Có. Sử dụng công cụ Tìm Kiếm Nhà Cung Cấp của chúng tôi để tìm PCP mới. Để thay đổi PCP trực tuyến của mình, quý vị sẽ phải đăng ký cổng bảo mật của chúng tôi. Nhanh chóng và dễ dàng.

H: Làm thế nào để tôi được trả tiền lại cho loại thuốc được bao trả theo Danh Sách Thuốc Ưu Tiên (PDL) của 'Ohana?

Đáp: Quý vị có thể đưa ra yêu cầu Bồi Hoàn Trực Tiếp Cho Thành Viên (DMR).

Mỗi yêu cầu cần có:

 • Một mẫu đơn DMR hoàn chỉnh, có chữ ký
 • Biên lai thuốc theo toa chi tiết (không chấp nhận biên lai viết tay) hoặc bản in của nhà thuốc thể hiện:
  • Tên thành viên
  • Tên nhà thuốc
  • Tên bác sĩ
  • Tên thuốc
  • Độ mạnh của thuốc
  • Số cấp phát
  • Lượng dùng trong một ngày
  • Số tiền quý vị đã thanh toán
  • Biên lai được in từ máy tính tiền cho biết ngày thanh toán tiền thuốc và số tiền đã thanh toán

H: Thành viên có thể gọi cho ai để biết thêm thông tin?

Đáp: Các hội viên có thể gọi Dịch Vụ Khách Hàng ‘Ohana nếu gặp vấn đề với:

 • Một nhà cung cấp dịch vụ
 • Tiếp cận chăm sóc sức khỏe
 • Các dịch vụ đã nhận

Quý vị có thể liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu theo số 1-888-846-4262 (TTY 711) từ 7:45 sáng đến 4:30 chiều.

Chúng tôi có thể có thông dịch viên cho tất cả các ngôn ngữ. Chúng tôi có sẵn các tài liệu bằng Tiếng Ilocano, Tiếng Việt, Tiếng Trung (Phồn Thể), Tiếng Hàn, bản in khổ lớn, băng âm thanh và chữ nổi Braille. Chúng tôi cũng hỗ trợ dịch vụ ngôn ngữ ký hiệu cho các thành viên khiếm thính. Tất cả các dịch vụ này đều được cung cấp miễn phí.

H: Chương trình QUEST Integration Ombudsman là gì?

Đáp: Sở Dịch Vụ Nhân Sinh (DHS) Hawai’i giám sát Chương Trình Thanh Tra Medicaid. Chương trình này cho phép Hilopa’a, một bên đánh giá độc lập, xem xét các lo ngại và khiếu nại về chương trình sức khỏe Medicaid. Những phát hiện của họ có thể giúp chương trình đạt được các mục tiêu sau:

 • Đảm bảo rằng quý vị được tiếp cận dịch vụ chăm sóc
 • Thúc đẩy chất lượng chăm sóc của quý vị
 • Đảm bảo rằng các thành viên như quý vị hài lòng với các dịch vụ QUEST Integration

Chương trình Thanh Tra dành cho tất cả thành viên. Quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách liên hệ với Trung Tâm Thông Tin Y Tế Gia Đình Hilopa’a. Quý vị có thể truy cập trang web của họ tại www.hilopaa.org. Quý vị cũng có thể gọi điện, gửi email hoặc fax cho họ bằng thông tin liên hệ dưới đây:

O’ahu: 1-808-791-3467
Hawai’i: 1-808-333-3053
Maui và Lana’i: 1-808-270-1536
Moloka’i: 1-808-660-0063
Kaua’i: 1-808-240-0485
e-mail: ombudsman@hilopaa.org
Fax: 1-808-531-3595

Để Xem Thêm Các Câu Hỏi Thường Gặp, Hãy Truy Cập Trung Tâm Trợ Giúp Của Chúng Tôi.