Sức Khoẻ Hành Vi

Quý Vị Cần Hỗ Trợ? Nhận Trợ Giúp Ngay Với Một Cú Nhấp Chuột!

Chúng tôi giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần khi cần dễ dàng hơn. Quý vị có thể truy cập các chương trình trực tuyến của chúng tôi mọi lúc, mọi nơi. Và tiến bộ theo cách phù hợp với quý vị! Để nhận được hỗ trợ sức khỏe tinh thần, quý vị có thể truy cập những chương trình sau:

SmartScreener – Trả lời câu hỏi về những chủ đề mà quý vị có thể không nghĩ đến, chẳng hạn như giấc ngủ và chứng đau. Tùy vào câu trả lời của quý vị, một hoặc nhiều chương trình sau đây có thể được đề xuất:

  • ComfortAble® – dành cho chứng đau mạn tính – cần hoàn thành 7 buổi
  • FearFighter® – dành cho tình trạng lo âu, hoảng sợ và ám ảnh – cần hoàn thành 9 buổi
  • MoodCalmer – dành cho bệnh trầm cảm nhẹ đến vừa phải – cần hoàn thành 4 buổi
  • OCFighter – dành cho rối loạn ám ảnh cưỡng chế – cần hoàn thành 9 buổi
  • RESTORE® – dành cho các vấn đề về giấc ngủ – cần hoàn thành 6 buổi
  • SHADE (THAY ĐỔI) - dành cho việc sử dụng rượu hoặc dược chất - 10 buổi cần hoàn thành

Để ghi danh, hãy truy cập ontobetterhealth.com/wellcare. Nhấp vào "Đăng ký".