Tại Sao Nên Chọn CCS?

Bảo Hiểm và Chăm Sóc Quý Vị Đáng Được Nhận.

Quý vị xứng đáng nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi tuyệt vời. Chương trình Dịch Vụ Chăm Sóc Cộng Đồng ‘Ohana của chúng tôi được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của quý vị.

Nhiều người sẽ tham gia vào hoạt động chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Tất cả đều góp phần vào sự thành công của việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị:

  • Quý vị
  • Gia đình quý vị
  • Người quản lý trường hợp của quý vị
  • Các nhà cung cấp của quý vị

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo mọi người phối hợp với nhau ăn ý. Và tất cả những người tham gia đều nhận được sự hỗ trợ họ cần. Đó là mong muốn của chúng tôi khi nói sẽ dùng cách tiếp cận hoàn chỉnh để phục vụ các thành viên. Cách tiếp cận của chúng tôi nỗ lực cải thiện tính độc lập và chất lượng cuộc sống của các hội viên.