Dịch Vụ Tự Giới Thiệu

Quý vị không cần phê duyệt của PCP hoặc chương trình cho các dịch vụ này. Được cung cấp mà không cần giấy giới thiệu. Vui lòng xem mục Các Dịch Vụ Được Bao Trả trong Sổ Tay Thành Viên của quý vị để biết thêm chi tiết về các dịch vụ này. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi cho bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số miễn cước 1-888-846-4262 (TTY 711).

  • Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cấp cứu và khẩn cấp
  • Các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình
  • Khám sức khỏe định kỳ và điều trị từ PCP được chỉ định của quý vị
  • Khám sức khỏe, EPSDT và điều trị cho trẻ em đến tận sinh nhật 21 tuổi
  • Khám sức khỏe hàng năm cho phụ nữ, bao gồm cả phết tế bào cổ tử cung
  • Xét nghiệm lab
  • Chụp X-quang cơ bản
  • Kiểm tra thị lực định kỳ
  • Dịch vụ sức khỏe hành vi điều trị ngoại trú định kỳ
  • Kiểm soát bệnh tật

Quý vị có thể đến bất kỳ nhà cung cấp nào trong mạng lưới ‘Ohana Health Plan để nhận những dịch vụ này. Chỉ cần gọi cho nhà cung cấp mà quý vị chọn và đặt lịch hẹn. Cho họ biết rằng quý vị là hội viên 'Ohana Health Plan và xuất trình thẻ ID của quý vị khi đến thăm khám.

Quý vị có thể tìm danh sách nhà cung cấp bằng công cụ Tìm Kiếm Nhà Cung Cấp trực tuyến của chúng tôi. Quý vị cũng có thể gọi Dịch Vụ Khách Hàng để yêu cầu danh mục.