Cảm ơn quý vị đã trở thành hội viên của gia đình ‘Ohana!

Chúng tôi biết quý vị có rất nhiều lựa chọn về bảo hiểm y tế. Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng quý vị dành cho chúng tôi nhằm giúp quý vị nhận được sự chăm sóc cần thiết để giữ gìn sức khỏe.

Chào mừng quý vị!

Dịch Vụ Hội Viên
1-888-846-4262 (TTY 711)
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7:45 sáng đến 4:30 chiều

Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24 Giờ
1-800-919-8807

Đường Dây Trợ Giúp Kết Nối Cộng Đồng
Gọi để được trợ giúp kết nối với thực phẩm, dịch vụ thuê nhà & nhiều dịch vụ khác.
1-866-775-2192
Thứ Hai-Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 6 giờ tối

QUEST Integration

Làm quen với QUEST

Dịch Vụ Chăm Sóc Cộng Đồng

Tìm hiểu thêm về chương trình CCS của quý vị