Các Phúc Lợi Bổ Sung

Đừng quên rằng `Ohana cũng cung cấp các phúc lợi bổ sung Không Kê Toa (OTC) và GED!

Không Theo Toa (OTC) – Nhận các sản phẩm OTC được gửi cho quý vị mỗi tháng. Các sản phẩm được gửi miễn phí qua đường bưu điện.

 • Giới hạn ở mức $10 mỗi tháng, mỗi hộ gia đình
 • Số tiền không được chuyển tiếp và phải được sử dụng trong tháng hiện tại
 • Có thể mất đến 10-14 ngày làm việc để cung cấp sản phẩm

Phúc Lợi GED (Kiểm tra GED hoặc Kiểm tra HiSet) – Dành cho tất cả những ai đang là hội viên ‘Ohana. Thành viên phải:

 • Ít nhất 18 tuổi
 • Không có bằng trung học
 • Hiện chưa ghi danh hay đi học trung học

Chương Trình Phòng Ngừa Bệnh Tiểu Đường

‘Ohana cung cấp Chương Trình Phòng Ngừa Bệnh Tiểu Đường cho những người ghi danh đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

Tôi có đủ điều kiện không?

Quý vị có thể hội đủ điều kiện nếu đáp ứng các tiêu chí dưới đây:

 • Từ 18 tuổi trở lên
 • Có chỉ số khối cơ thể ít nhất là 25 (hoặc ít nhất 23 nếu quý vị được xác định là người châu Á)
 • Trong vòng 12 tháng đầu tiên của chương trình, phải có ít nhất một trong ba kết quả sau:
  1. Xét nghiệm hemoglobin A1c từ 5,7 đến 6,4%
  2. Glucose huyết tương lúc đói từ 100 đến 125 mg/dL
  3. Glucose huyết tương 2 giờ từ 140 đến 199 mg/dL
 • Chưa được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 hoặc tuýp 2 (không phải tiểu đường thai kỳ)
 • Không mắc bệnh thận giai đoạn cuối
 • Chưa từng ghi danh vào chương trình

Quý vị muốn tìm hiểu thêm? Gọi cho chúng tôi theo số miễn cước: 1-888-846-4262 (TTY 711) Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7:45 sáng đến 4:30 chiều, giờ chuẩn Hawai’i

Chúng tôi xin kính chúc quý vị mạnh khỏe. Chúng tôi rất mong được phục vụ quý vị.