Chào mừng quý vị đến với Dịch Vụ Chăm Sóc Cộng Đồng

Bảo Hiểm và Chăm Sóc Quý Vị Đáng Được Nhận.

‘Ohana CCS là chương trình chăm sóc sức khỏe hành vi có quản lý. Chương trình này có các phúc lợi chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần.

  • ‘Ohana CCS do ‘Ohana Health Plan cung cấp
  • Đây là công ty con của WellCare Health Insurance of Arizona, Inc.
  • Chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ do chính phủ tài trợ

‘Ohana CCS phục vụ các đảo sau:

  • Kaua’i
  • O’ahu
  • Moloka’i
  • Maui
  • Lana’i
  • Hawai’i

Tài Liệu Chương Trình CCS

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi gửi cho quý vị bản sao của bất kỳ tài liệu nào. Chỉ cần đăng nhập vào cổng thông tin bảo mật của quý vị và yêu cầu bản sao. Quý vị cũng có thể gọi cho dịch vụ khách hàng để yêu cầu một bản sao. Tài liệu sẽ được cung cấp cho quý vị trong vòng 5 ngày làm việc. Tất cả đều cung cấp miễn phí cho quý vị.