Câu Hỏi Thường Gặp

H: Làm thế nào để nhận được thuốc theo toa?

Đáp: Thuốc theo toa phải được kê bởi bác sĩ của chương trình.

H: Quy trình mua thuốc theo toa diễn ra như nào?

Đáp:Xuất trình thẻ ID khi quý vị đưa toa thuốc cho dược sĩ. Không áp dụng đồng thanh toán với thuốc kê toa dành cho thành viên chỉ có Medicaid. Có thể áp dụng đồng thanh toán nếu quý vị có bảo hiểm khác như Medicare.

H: ‘Ohana CCS thanh toán cho những thuốc nào?

Đáp: ‘Ohana CCS thanh toán cho các thuốc chăm sóc sức khỏe hành vi; xem Danh Sách Thuốc Ưu Tiên (PDL) của chúng tôi để biết đầy đủ các thuốc. Các bác sĩ và dược sĩ lập danh sách này. Bác sĩ hoặc nhà cung cấp sẽ sử dụng danh sách này khi kê toa thuốc cho quý vị. Một số thuốc sẽ yêu cầu phê duyệt thông qua mẫu đơn Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm (CDR) do bác sĩ của quý vị điền. (Điều này áp dụng với các thuốc yêu cầu sự chấp thuận trước và những thuốc đó không có trong PDL.) Danh sách cũng sẽ bao gồm thuốc có các giới hạn như sự chấp thuận trước, giới hạn số lượng, phương pháp trị liệu từng bước, giới hạn tuổi hoặc giới hạn giới tính.

H: Nếu tôi có Medicare, ‘Ohana CCS có thanh toán cho thuốc không?

Đáp: Medicare Phần D là phúc lợi thuốc theo toa. Phúc lợi này dành cho tất cả mọi người có Medicare. Điều này nghĩa là hầu hết thuốc theo toa sẽ được bao trả theo chương trình Medicare Phần D, không phải ‘Ohana CCS Medicaid. ‘Ohana CCS có thể bao trả cho các thuốc không được bao trả theo Medicare Phần D.

H: ‘Ohana CCS không thanh toán cho những thuốc nào?

Đáp: Chương trình không thanh toán cho những thuốc này:

 • Thuốc dùng để giúp quý vị mang thai.
 • Thuốc dùng để điều trị bệnh biếng ăn hoặc tăng cân.
 • Thuốc dùng để điều trị rối loạn cương dương.
 • Thuốc dùng cho mục đích thẩm mỹ hoặc giúp mọc tóc.
 • Thuốc DESI (Phương Pháp Nghiên Cứu Đánh Giá Hiệu Quả Của Thuốc) và các thuốc giống hệt, liên quan hoặc tương tự như những thuốc này.
 • Thuốc nghiên cứu hoặc thử nghiệm.
 • Thuốc dùng cho bất kỳ mục đích nào không được chấp nhận về mặt y tế.

H: Tôi có thể nhận được bất kỳ thuốc nào muốn có không?

Đáp: Quý vị sẽ nhận được tất cả các thuốc cần thiết về mặt y tế cho dịch vụ chăm sóc. Tất cả các thuốc mà bác sĩ đặt mua cho quý vị có thể được bao trả nếu nằm trong Danh Sách Thuốc Ưu Tiên. Gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Trong một số trường hợp, chúng tôi yêu cầu quý vị dùng thử thuốc khác trước khi phê duyệt thuốc quý vị yêu cầu ban đầu. Chúng tôi có thể không phê duyệt thuốc mà quý vị yêu cầu nếu quý vị không thử trước thuốc thay thế.

H: Thuốc gốc có tốt như thuốc chính hiệu không?

Đáp:Có. Thuốc gốc có tác dụng như thuốc chính hiệu. Thuốc gốc có thành phần giống hệt như thuốc chính hiệu.

H: Hoàn Trả Thành Viên Trực Tiếp với chi phí thuốc là gì?

Đáp:Đôi khi quý vị sẽ phải tự trả chi phí thuốc tại cửa hàng thuốc bán lẻ. Sau đó, quý vị có thể gửi mẫu đơn yêu cầu và biên lai để được hoàn trả chi phí. Đây gọi là Hoàn Trả Thành Viên Trực Tiếp (DMR).

H: Tôi có thể gửi yêu cầu DMR ở đâu?

Đáp:

‘Ohana CCS Health Plan
Phòng Bồi Hoàn
P.O. Box 31577
Tampa, FL 33631-3577

H: Tôi cần cung cấp tài liệu gì với mỗi yêu cầu DMR để được phê duyệt?

Đáp:

 • Mẫu đơn Hoàn Trả Thành Viên Trực Tiếp đầy đủ, có chữ ký.
 • Biên lai thuốc theo toa chi tiết (không chấp nhận biên lai viết tay) hoặc bản in hóa đơn của nhà thuốc gồm các thông tin sau: tên thành viên, tên nhà thuốc, tên bác sĩ, tên thuốc, độ mạnh của thuốc, số lượng phân phối, lượng thuốc trong ngày và số tiền quý vị đã thanh toán.
 • Biên lai nhận tiền mặt cho biết ngày thanh toán thuốc theo toa và số tiền đã thanh toán.
 • Quý vị phải cung cấp tất cả thông tin trên. Nếu không, DMR sẽ bị từ chối.
 • Sau đó, quý vị có thể gửi lại yêu cầu đã điền thông tin bị thiếu.

H: Tôi sẽ được nhận lại bao nhiêu?

Đáp: Nếu chúng tôi nhận thấy thuốc đó là phúc lợi được bao trả, quý vị sẽ nhận được séc có giá trị bằng giá đã ký hợp đồng với chương trình. Giá này có thể khác với giá bán lẻ.

H: Tôi phải đợi bao lâu mới được hoàn trả?

Đáp: Quý vị thường phải đợi 4 đến 6 tuần kể từ ngày quý vị gửi mẫu đơn DMR qua thư. Đảm bảo mẫu đơn đã hoàn chỉnh và có đầy đủ thông tin. Nếu không, yêu cầu của quý vị có thể bị trì hoãn hoặc từ chối. Hướng dẫn về danh mục thuốc sẽ được áp dụng với mọi yêu cầu hoàn trả.

H: Cần phải làm gì nếu tôi không hài lòng với quyết định được đưa ra?

Đáp: Quý vị có thể không hài lòng với quyết định chúng tôi đưa ra. Quý vị có quyền kháng cáo quyết định đó.