Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Ngoại Trú

  • Khám sàng lọc, đăng ký và giới thiệu
  • Lập kế hoạch điều trị/dịch vụ
  • Trị liệu và tư vấn cá nhân/nhóm
  • Hỗ trợ và giáo dục trị liệu gia đình/người thân
  • Nhóm điều trị liên tục
  • Dịch vụ trị liệu cần thiết về mặt y tế khác

Quý Vị Cần Hỗ Trợ? Nhận Trợ Giúp Ngay Với Một Cú Nhấp Chuột!

Chúng tôi giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần khi cần dễ dàng hơn. Quý vị có thể truy cập các chương trình trực tuyến của chúng tôi mọi lúc, mọi nơi. Và quý vị được tiến hành theo ý muốn!

Để nhận được hỗ trợ sức khỏe tinh thần, quý vị có thể truy cập những chương trình sau:

  • RESTORE (PHỤC HỒI) - dành cho các vấn đề về giấc ngủ - 6 buổi cần hoàn thành
  • SHADE (THAY ĐỔI) - dành cho việc sử dụng rượu hoặc dược chất - 10 buổi cần hoàn thành
  • FEARFIGHTER (NGĂN NỖI SỢ HÃI) - dành cho tình trạng lo âu, hoảng sợ, ám ảnh - 9 buổi cần hoàn thành
  • MOODCALMER (XOA DỊU TINH THẦN) - dành cho bệnh trầm cảm nhẹ đến vừa phải - 4 buổi cần hoàn thành

Để ghi danh, hãy truy cập https://wellcare.cobaltcbt.com. Nhấp vào "Tạo Tài Khoản Ngay".