Tiêm Ngừa Cúm Miễn Phí Cho Thành Viên 'Ohana

Quý vị có biết Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) khuyến cáo tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên đều nên tiêm ngừa cúm không?

‘Ohana tiêm ngừa cúm miễn phí cho các hội viên. Tiêm ngừa cúm hiện đã có tại phòng mạch của nhà cung cấp của quý vị, các nhà thuốc và phòng khám tham gia chương trình.

Một số nhà thuốc tham gia chương trình bao gồm:

  • CVS Caremark
  • Walgreens
  • Thuốc Kéo Dài
  • Mục tiêu

Tiêm ngừa cúm chỉ là bước đầu tiên để quý vị tự bảo vệ mình khỏi bệnh cúm. Chúng tôi khuyến khích quý vị truy cập Flu.gov và WebMD.com để nhận được nhiều thông tin hơn về việc giữ gìn sức khỏe.

Vui lòng gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng nếu cần được trợ giúp tìm kiếm nhà cung cấp tham gia. Số điện thoại này ở mặt sau thẻ ID của quý vị.